Kontakt grunt 1 l

EAN: 5906340225484

Opis produktu

Kontakt Grunt jest stosowany w celu zwiększenia przyczepności i siły wiązania systemów dekoracji. Preparat łączy się z trudnymi powierzchniami i tworzy powłokę zapewniającą dobrą przyczepność elementom systemu Primacol Decorative takim jak: pasty strukturalne, trawertyn, farba betonowa. Dzięki temu można stosować te produkty nawet na tak trudnych powierzchniach jak niektóre rodzaje szkła, czy inne nienasiąkliwe materiały. Kontakt grunt powinien być również zastosowany wszędzie tam, gdzie istnieje podejrzenie słabego wiązania. Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia powinna być sucha, czysta, odtłuszczona i stabilna. Sposób użycia: Przed użyciem wymieszać. Stosować w temperaturze 5 – 35oC. Preparat należy nanosić równomiernie, unikać powstawania zacieków. Nanosić pędzlem lub wałkiem. Ze względu na brak możliwość przetestowania produktu na wszystkich powierzchniach, producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie gruntu na każdej powierzchni. Przed zastosowaniem produktu w docelowym miejscu, należy obowiązkowo dokonać próby. Po zakończonej pracy narzędzie umyć ciepłą wodą z mydłem. Składowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-300C, w suchym miejscu. Chronić przed dziećmi. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Produkt wrażliwy na mróz. Okres ważności: Data ważności i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.
PSB Mrówka Tarnobrzeg
Siedziba:
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon: 15 823 91 70
E-mail: Formularz kontaktowy
NIP: 864-000-19-00
REGON: 830021650